Görünüm : Açık sarı sıvı
Kimyasal yapı :

Haşıl sökme için özel formüle edilmiş, fermantasyon yolu ile elde edilen, yüksek aktiviteli ve alfa amilaz tipi doğal bir enzimdir.

Özellikleri : Geosize H1 bir alfa amilaz olup kumaş  ve parçaların üzerindeki haşılı etkili ve ekonomik bir şekilde söker.

Sadece nişastayla etkileşime girdiğinden kumaşa zarar vermeden haşıl sökülmesini sağlar.

Çektirme ve batch sistemlerine uygundur. Hemen hemen her türlü ekipmanla uygulanabilir.

Tamamen biyoparçalanabilir bir üründür.

İnsan ve çevre sağlığına zararlı kimyasalların kullanımını ortadan kaldırır.

Sert sularda da çok iyi sonuç verir ve köpürme yapmaz. 

Proses Parametreleri : Optimum / Aralık /Uygulama Aralığı
Sıcaklık: 60 – 70 C / 40 – 80 C
pH : 6.5 – 7.0 / 6.0 – 7.5
Kullanım Şekli : Optimum enzim miktarı ve kullanma şartları haşıl kompozisyonuna, kumaş tipine ve kullanılan ekipmana göre değişir. Noniyonik seri ıslatıcılarımızdan  Geowet ECO-W ile birlikte    kullanıldığında enzimin performansı artar. Enzim ve zaman tasarrufu sağlanır.

1.Gereken su çekilir ve istenilen uygulama sıcaklığına getirilir.
2. pH ayarlanmalıdır.
3.Son olarak enzim ilave edilir ve haşıl sökme işlemine başlanır. Islatıcı baştan ya da enzimle birlikte verilebilir.

Kullanım Miktarı : PROSES / GEOSIZE H1 / SÜRE
Çektirme : % 0.5 – 2.0 / 10 – 30 dk
Pad-Batch : 3.0 – 8.0 g/l / 8 – 12 saat
Depolama : Bütün enzimlerde olduğu gibi  Geosize H1 da yüksek  sıcaklıklardan uzak tutulmalı ve serin yerlerde saklanmalıdır. Donmasına sebep olabilecek koşullarda da bırakılmamalıdır. Normalde depolama süresi orijinal kapalı kabında  25 °C de 3 ay, +4 °C de 6 aydır.
30 °C üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre tutulmamalıdır.
Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda veya 120 kg’lık varillerde.