Görünüm : Açık krem, akıcı sıvı
Kimyasal Yapı : Yağ asidi türevleri ve etoksile ürünler karışımı
İyonik Karakter : Noniyonik
Özellikleri : Hacimli, yumuşak ve kaygan bir tuşe  sağlar.

Tüm sentetik, doğal ve rejenere elyafların avivaj işleminde kullanılabilir.

Geosoft 2G ile yumuşatılan mallar hidrofilik yapılarını kaybetmezler,     yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup, sararmalara neden olmazlar.

Optik beyazlatıcılar ve boyarmaddelerle uyuşur, sert sulara asidik ve     bazik ortamlara dayanıklıdır.

Mala yumuşaklık ve kayganlık sağladığından kırık önleyici olarak     kullanılabilir.          

Kaydırıcı ve antistatik özelliğinden dolayı harmanlama işlemi esnasında     elyafa bir lübrikantla birlikte uygulanabilir.

Bitim işleminde kullanılan malzemeler ve  sentetik reçinelerle kombine     kullanılabilir.

Kullanım Şekli : Yumuşatıcı olarak ;
Çektirmede : % 1-2
Fularda : 10 – 20 gr/lt
Boya banyosunda : 0.5 – 2  gr/lt
Dinklemede : 20 – 30 gr/lt
Pigment baskı patına : 10 – 20 gr/kg
Depolama : Açık kaplarda bekletilmemeli ve bidonun kapağı kapalı tutulmalıdır. Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda, 120 kg’lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde