Görünüm : Açık sarı renkli sıvı
Kimyasal yapı :

Katalaz enzimi

İyonik Karakter :

Nonyonik

Özellikleri : Banyoda kalan hidrojen peroksidi su ve oksijene dönüştürerek giderir.

Enerji ve zaman israfı göz önüne alındığında Geozyme HA kullanımının önemi artmaktadır.

Boya banyosunda kullanıldığında boyalara karşı negatif etkisi yoktur.

Tamamen biyolojik parçalanabilir.

Oluşabilecek renk farklılıklarını engeller.

Zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar.

Kullanım şekli : pH : 5-8 (optimum 6,5)
Sıcaklık : 40-60 ºC (optimum 50)
Zaman :15-25 dk.
Enzim miktarı : 0,2 g/L
Depolama : Soğukta ve ışık almayan yerlerde ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 6 aydır.
Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda veya 120 kg’ lık varillerde.