Görünüm : Berrak kıvamlı bir sıvıdır.
Kimyasal Yapı : Alkil fenol bazlı, noniyonik bir emülgatör sistemidir
İyonik Karakter : Noniyonik
Özellikleri : Yün, pamuk, viskon, suni ipek ve sentetik elyafın yıkanması ve terbiye edilmesi için yardımcı maddedir.

Bütün tabii ve sentetik elyafın yıkanması ve ıslatılmasında kullanılır. Açık pamuk pişirmede, elyafın ön temizliğinde ıslatıcı olarak enzimle haşıl sökme banyosunda, boyamada egalize maddesi olarak kullanılır.

Sert sulardan asidik ve bazik ortamlardan etkilenmez.

Emülsiyon yapma özelliği yüksektir.

Elyaflardaki pisliği süratle söktüğü gibi pamukta mum ve pektini elyaftan alır ve kolaylıkla uzaklaştırılmasını sağlar.

Kullanım Şekli : Tercihen % 10-15´lik çözeltiler halinde banyolara verilir. İşletme şartlarına göre değişik uygulamalarda, banyolarda, 0.2-0.7 g/lt oranlarında kullanılır.
Yapağı yıkamada 0,5-2 g/ltGeosol NP 10 ile birlikte 5 g/lt sodyum sülfat kullanılması tavsiye edilir.
Alkali ortamlarda yapılacakyapağıyıkamada ise0,5-2 g/lt
Geosol NP 10 ile birlikte 3-5 g/lt soda kullanılır.
Depolama : Aşırı soğuktan korunmalıdır. Soğukta kaldığı taktirde oda sıcaklığına getirilip karıştırılarak kullanılmalıdır.
Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda ve 120 kg’lık varillerde.