Görünüm : Beyaz akıcı sıvı.
Kimyasal Yapı : Styren Akrilik co-polimer bazlı selülozik boyar madde
İyonik Karakter : Anyonik
Özellikleri : Özellikle denim kumaşların yıkama sonrası yüzey renklendirilmesinde   kullanılan selülozik bazlı boyar maddedir.
Kullanım Şekli : Ürünün direk kullanımı yerine % 20-30 oranında mikro silikon emülsiyonu ile seyreltilmesi önerilir. Bu seyreltme işlemi aplikasyon yapılacak olan yüzeydeki kırılgan kaplamayı azaltacak ve esnek bir tutum verecektir.

Yıkama ve tüm işlemler ile taban özellikleri elde edilen kumaş kurutulduktan sonra robotlara geçirilir ve kimyasal rodeo işleminde kullanılan püskürtmeli tabancalar ile 30-50 cm uzaktan kumaş üzerine istenilen renk derinliği alınıncaya kadar işleme devam edilir.

İşlem sonrası robot üzerinden kısmen nemli olarak alınan kumaşlar kısa bir  bekleme süresi  sonrası  fikse   fırınlarında  ortalama  110-120 C’de
10-30 dk arasında fikse işlemine tabi tutulur.

Ürünün yıkamaya karşı direnci düşük olmakla birlikte karışım, aplikasyon
ve fikse şartları ile iyi konuma getirilir.

Uyarılar :

İstenilen tuşe ve renk derinliğine göre kullanılacak olan malzeme miktarı numuneler üzerinde çalışılarak belirlenmelidir. Malzeme alımında eldiven  ve gözlük kullanımı önerilmektedir. Cilt ile ilk teması sonrası kısa bir süre içerisinde direk su ile yıkama ile temizlenebilir.

Aplikasyon yapılacak olan yüzeyde herhangi bir apre var ise ürünün kumaş üzerindeki tutunabilirliği olmayabilir.

Depolama :

Ürün kapağı kapalı bir şekilde + 5 ila 30 C arasında kuru ve havalandırmalı bir ortamda tutulmalıdır. Direk güneş ışığından sakınılmalıdır. Belirtilen şartlar altında orijinal ambalajında depolama ömrü 3 aydır.

Ambalaj : 60 Kg’lık çember kapaklı bidonlar.