Görünüm : Kızıl kıvamlı sıvı
Kimyasal yapı :

Özel modifiye edilmiş polimerler kombinasyonu

İyonik karakter :

Anyonik

Özellikleri : İyon tutma ve disperge etme özellikleri sayesinde su ile çalışan ortamlarda su sertliği ve ısı nedeniyle oluşabilecek çökeltilerin önlenmesinde çok etkili bir kompleks yapıcıdır.

Sulu sistemlerde korozyon inhibitörü olarak görev yapar.

Ağır metal ve metal iyonlarını pH ve sıcaklığa bağlı olarak, kompleks yapar, çökmesini engeller.  

Toprak alkali metal iyonlarını da kompleks oluşturarak tuttuğu için pişirme ve beyazlatma sonrası yapılan yıkamalarda uzaklaştırılmış maddelerin yeniden mamul üzerine çökmesini önler. Bu sebeple pamuk kasarında daha iyi beyazlık ve hidrofilite sağlanır.

Viskonda kükürt gidermeye yardımcıdır.

İyon değiştirici reçinelerde temizlik ve rejenerasyon malzemesidir. Aynı zamanda iyi bir dispersandır.

Alkalite dayanımı iyidir.

Ortamdaki toplam sertliği düşürür.

Boyamada problem yaratacak iyonlarla kompleks oluşturarak boyamanın daha verimli olmasını sağlar.

Kullanım şekli : Rengin durumu dikkate alınarak aşağıdaki oranlarda kaynama   sıcaklığında kullanıldığında maksimum sonuç alınır.
                            
Genel olarak:
Açık renklerde:  0,2 – 0,5  g/L
Koyu renklerde:  0,5 – 1  g/L
Depolama : Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.