Görünüm : Renksiz,kıvamlı sıvı
Kimyasal yapı :

Yüzey aktif malzemelerin dengeli ve sinerjik kompozisyonu

İyonik karakter :

Anyonik-noniyonik

Özellikleri :

Kasar ve boyama işlemlerinde pamuklu tekstil mamulüne yüksek hidrofilite ve beyazlık derecesi kazandıran seri ıslatıcı.

Kontinü ve diskontinü sistemlerde köpük sorunu yaratmaz.

Düşük ve yüksek sıcaklıklarda 80 gr/lt taş NaOH´a kadar dayanıklıdır.

Pamuklu mamullere yüksek hidrofilite kazandırır.

Kaynatma ve pişirme işlemlerinde pamuklu dokudan ayrılan vaks, yağ ve pektin gibi hidrofob özellik gösteren maddeleri çok
iyi dispers ve emülsiye ederek sulu ortamda askıda tutar.

Bobin ve fular boyamalarda çok iyi penetrasyon sağlar.

Pamuk boyamada iyi bir dispersan ve egalizatördür.

Kullanım şekli : Çektirme yönteminde: % 0.5-1.0
Soğuk kasarda: 4-8 gr/lt
Kontinü kasarda: 4-6 gr/lt
Boya banyolarında: 0.3-0.8 gr/lt 
Depolama : Orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.