Görünüm : Şeffaf sıvı
Kimyasal yapı :

Etoksile yağ alkolleri karışımı

İyonik karakter :

Anyonik – Nonyonik

Özellikleri : Özellikle makine yağlarından veya metal sürtünmesinde kaynaklanan inatçı yağ lekelerinin uzaklaştırılması için kullanılan solventli yıkama maddesi.

Elastan iplik içeren mamullerdeki preparasyon yağlarını uzaklaştıran elastan ipliğin beraber kullanıldığı life veya ipliğe tutunmasını arttırır.

Yağ gresler ve metal sürtünmesi gibi inatçı yağlı lekelerin yıkanması, Elastan liflerindeki yağların uzaklaştırılması, Silikon lekelerin sökülmesi; örneğin renkli kumaşlarda köpük kesicilerin v.b ürünlerin neden olduğu silikon lekeleri gibi, silikon elastomerlerin ve silikonlu yumuşatıcıların sökülmesinde Geosol ISS 4 etkilidir.

Kullanım şekli : Banyo oranına ve kirlilik derecesine göre kullanım miktarı; 1-3 g/l Geosol ISS 4
Uygulama : 3-5 g/l Geosol ISS 4 ve 4 g/l Soda

Sıcaklık 80°C
Süre 20 dk
Çalkalama bol sıcak (55 – 60°C) ve soğuk

Yukarıda işlemi bulanma noktasının üstünde yapılır. Bunun anlamı, kısmen solvent fazında işlemin uygulanmasıdır. Ortaya çıkan çökeltier 60°C’nin altında çözünürler.

Yıkanan mamüllerin belirgin bir şekilde sarılaşması (limon sarısı) ürünün muhteviyatından kaynaklanır ve durulama ile kaybolur. Bu sebeple kullanım oranı çok yüksek miktarlara çıkartılmamalı ve son kurutma işlemi 130°C nin üstündeki sıcaklıklarda yapılmamalıdır.

Fikse olmuş silikon elastomer kalıntılarının uzaklaştırılması:

Genellikle bir reçine apre işlemiyle mamule çapraz bağlanmış olan silikonların oluşturduğu  lekelerin sökülmesi son derece zordur.

Çoğu zaman özel bir deterjan ile yapılan basit bir yıkama işlemi bu lekeleri çıkartmaya yetmez. İlk önce kumaş üzerindeki reçine apresinin hidroliz yoluyla  sökülmesi gerekir. Bundan sonra çapraz bağlanmış olan silikon özel alkali işlem ile şişirilir.

Birinci adım
3-5g/l Geosol ISS 4  3 ml/l Hidroklorik asit (% 31)

Sıcaklık 60°C
Süre 30 dk
Çalkalama bol sıcak ve soğuk

İkinci adım
3-5 g/l Geosol ISS4  4 g/l Soda

Sıcaklık 80°C
Süre 30 dk
Çalkalama bol sıcak ve soğuk

İlk aşamada (asit) reçine apresi hidroliz olur ve lekeler çözülmeye başlar. İkinci aşama (alkali)  lekelerin kuvvetlice şişmesine yol açar. Bundan sonra lekeler kumaş yüzeyinden ayrılmaya başlar ve mekanik etkilerle kolayca uzaklaştırılır. Yüksek banyo sirkülasyonu olması gerekir. Eğer lekeler halen mevcut ise-kumaşı makine içerisinde incelediğinizde görülebilir- kumaş sıkılmamalı ve kurutulmamalıdır. Aksi    taktirde, şişmiş lekeler kumaş yüzeyine yeniden yapıştırılır ve kurutma ile fiske edilmiş olur.

Depolama : Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır. Ağzı kapalı ambalajlarda saklanmalıdır. Aşırı sıcaktan ve soğuktan korunmalıdır.
Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.