Görünüm : Şeffaf, akıcı sıvı
Kimyasal yapı :

Organik fosfonatların sinerjik karışımı

İyonik karakter :

Anyonik

Özellikleri : Kimyasal yapısı sayesinde ağır metal iyonları gibi peroksit kasarında katalitik etki göstererek peroksitin hızlı bozunmasının önlenmesine etkin rol oynar.

Stabilizasyonu, selüloz liflerinde bulunan ve hidrojen peroksitin parçalanmasını neden olan mineralleri maskeleyerek sağlar.

Kolaylıkla biyolojik olarak elimine olabilir.

Birkaç kademede yapılan prosesleri tek banyoya indirir. Böylece enerji, su ve kimyasal madde tasarrufu sağlar.

Kullanım şekli : Çektirme metodu    : 0,5-1 g/L
Pad steam metodu : 8-10 g/L
Pad batch metodu : 7-15 g/L
Depolama : Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.