Görünüm : Berrak sarı sıvı
Kimyasal Yapı : Aromatik hidrokarbonların kombinasyonu
İyonik Karakter : Anyonik / Nonyonik
Özellikleri : Geocar Eco 100, polyester ve polyesterin çeşitli karışımlarının dispers boyalarla boyanmasında boya çekim hızlandırıcısı olarak kullanılır.

Polyester mamülünü dispers boyalarla HT şartlarında düzgün bir şekilde boyar.

Su ile her oranda karışır.

Asit ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır.

Köpük yapmaz.

Tekstil mamülündeki abrajlı boyanın düzeltilmesi veya hatalı boyanmış polyester mamülünün rengini sökmek için uygundur.

Polyester/yün ve polyester/selüloz elyaf karışımlarının boyanmasında yün ve selüloz elyafın kirlenmesine neden olmaz.

Kullanım Şekli :

Kullanılması gereken miktar elyafın şekli ve malzemesi, boyama sıcaklığı, boya oranı, boyanın cinsi ve boyama şekline göre değişiklik gösterir. Deneme yolu ile çalışma şartlarına en uygun miktarın belirlenmesi en güzelidir.

Carrier miktarı polyesterli karışımlarda mamülün tamamı polyestermiş gibi düşünülerek hesaplanır. Ancak polyester oranı %50 ‘den daha az ise %100 gibi hesaplanan carrier miktarında %20-30 oranında azaltılarak uygulanır.

Belirlenen Geocar Eco 100 oranı 3-5 katı kadar yumuşak su ile oda sıcaklığında karıştırılarak süt görünüşünde bir emülsiyon elde edilir. Ve bu emülsiyondan 50-70ºC da boya banyosuna ilave edilir.

HT sistemleri için 0,5-1 g/l Geocar Eco 100  (1/10 ve 1/6 flotte oranında) pH 5-5,5. Dispergatör ve boya ilavesi 50-70ºC da yapılır ve polyesterin özelliğine bağlı olarak uygun bir hızda 130 ºC a çıkılır. Ve bu sıcaklıkta 30-60 dk kalınır. Sonra soğutma, boşaltma ve duruma göre redüktif yıkama yapılır.

Abrajlı boyanmış polyesterin renginin düzeltilmesi veya açılması için;

Abrajlı malın atmosferik veya HT şartlarında düzeltilmesi işleminde;
2    g/l  Geocar Eco 100
1-2 g/l Geocar Eco 100 HT şartlarında 130 ºC da 60 dk muamele görür.

Rengin açılması için;
4    g/l Geocar Eco 100
1-2 g/l Geocar Eco 100 HT şartlarında 130ºC da 60 dk muamele görür. 5 g/l soda

Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.