Görünüm : Renksiz, sıvı
Kimyasal Yapı : Kuarter alifatik bileşim
İyonik Karakter : Katyonik
Özellikleri : Katyonik boyalar ile akrilik elyafların boyanmasında etkili bir geciktiricidir.

Elyafa boyarmaddeden önce ulaşır, boyama sıcaklığına geldiğinde tekrar sulu faza geçerek yerini boyarmadde ile değiştirir. Bu sayede boyanın yavaş yavaş ve homojen bir şekilde elyafa çekilmesi sağlanır.

Asitlere, sert sulara karşı dayanıklıdır, alkali ortamlar ile uyuşmaz.

Boyanacak elyafın cinsine, doyma noktasına, boyamada kullanılacak katyonik boyaların f faktörüne(elyaf doyurma özelliği) K faktörüne(elyaf gidiş hızına) bağlı olarak değişik yüzdelerde mala göre verilir. Boyaların f ve K faktörleri boya firmaları tarafından verilir.

Kullanım Şekli : 60-70°C ye getirilen banyoya %0,5-2 sodyum asetat %1-2 asetik asit ile banyo pH’ı 3,5-4 olacak şekilde hazırlanır.
Hesaplanan Geosol RTD banyoya ilave edilir. Bu banyoda 5-10 dk mal muamele görür ve iyice erimiş katyonik boya banyoya süzülerek verilir.10-15 dk 80-85°C’ye her 3 dk’da 1°C artar. Bu sıcaklıkta 15 dk bekletildikten sonra kaynama sıcaklığına getirilir ve 45-90 dk da boyama bitirilir. Boyamada sodyum sülfat kullanıldığı taktirde tavsiye edilen miktarlar %10 kadar düşürülebilir.
Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde