Görünüm : Sarı, kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Özel yağ ve emülgatörler karışımı
İyonik Karakter : Anyonik – Nonyonik
Özellikleri : Asit, krom, reaktif, 1:1 metal kompleks boyalarla yünün ve naylonun boyanmasında kullanılan bir egaliz maddesidir.

Yünün yukarıda adı geçen boyalarla düşük sıcaklıklarda da     boyanmasına imkan verir.

Aynı zamanda iyi bir yün koruyucudur.

Kullanım Şekli : Asit Boyalarla:
X  %     asit boya
5-10%  Sodyum sülfat
1-2 %    GEOSOL NYE 61
1 gr/lt Sodyum asetat
pH 4.5-5.5 (Asetik asitle)
    
1-1 Metal kompleks boyalarla :
X % 1-1 met.komp. boya
10-20% Sodyum sülfat
1-2 % GEOSOL NYE 61
5-8 %   Sülfirik asit
    
Krom Boyalarla :
X    %   Krom boya
10-20% Sodyum sülfat
0.3-1% GEOSOL NYE 61
pH 5-5.5 (Asetik asitle)

Reaktif boyalarla :
X %   Reaktif boya
5 %   Sodyum sülfat
1-2%  GEOSOL NYE 61
pH 4-4.5 (Asetik asitle)

Depolama :

Orijinal  ambalajında  ve  oda  sıcaklığında  depolama  ömrü  1   yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.