Görünüm : Kahverengi berrak sıvı
Kimyasal Yapı : Etoksile maddeler karışımı
İyonik Karakter : Anyonik – Nonyonik
Özellikleri : HT şartlarında, polyester boyamada kullanıldığında boya moleküllerinin homojen dağılımını temin ederek abrajsız boyamayı sağlar.

Aynı zamanda iyi bir egaliz malzemesidir.

Oligomer teşekkülünü tamamen ortadan kaldırır.

Kullanım Şekli : Banyo ısısı 50-60°C ´a getirilip pH ´ı 4,5-5 ´a ayarlanır.
Banyo su oranına göre 0,5-1,5 gr/lt Geosol HTN banyoya ilave edildikten sonra, önceden tercihen bir miktar Geosol HTN ilavesiyle çözülmüş dispers boya süzülerek banyoya ilave edilir. 15 dakikada 100 °C ´a çıkılır. 100 °C ´dan 120-130 °C ´a 30 dakikada çıkılarak rengin açıklık veya koyuluğuna göre 1-2 saat boyamaya devam edilir. Boyama bitince 90-95 °C ´a kadar soğutularak boya salınır ve redüktif temizleme yapılır.
Dispers boyalar ile boyanmış polyester malların düzeltilmesi HT şartlarında aşağıdaki reçeteye istinaden yapılır.
1-3 g/lt Geosol HTN 125-130 °C ´da 1 saat
Son temizleme işlemi:
0,5-3 g/lt   Geosol HTN   
1-2    g/lt   Hidrosülfit
3-5    ml/lt Sudkostik (38°Bé)
70 °C ´da 10-15 dakika.

Durulama ve nötralizasyon

Depolama :

Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda, 120 kg’lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.