Görünüm : Renksiz, berrak, akıcı sıvı
Kimyasal Yapı : Quaterner poliamonyum bileşiği
İyonik Karakter : Katyonik
Özellikleri : Reaktif, direkt-substantif boyaların yıkama, su, ter, sürtünme, ütü     haslıklarını arttırmak amacıyla kullanılır.

Sert sulara ve asitlere dayanıklıdır.

Tuzdan etkilenmez.

Nonyonik ve katyonik maddelerle uyumludur. Kuvvetli katyonik olduğundan fiske edilecek mallar her türlü anyonik malzemeden arınmış olmalıdır.  

Anyonik maddelerle birlikte kullanılamaz. Kullanıldığında malın üzerinde bir film tabakası teşkil eder.

Sararmaya neden olmaz.

Kullanım Şekli : Çektirme ve fular yöntemlerinin her ikisi için de uygundur. Her iki  
metotta da pH asetik asitle 5-5,5 olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Çektirme Yöntemi:
Mamul 40-50 ºC’ de, 0,5-2 g/L oranında Geofix S3  ile 15-20 dk
muamele edilir.       

Fular Yöntemi:
Mamul 5-20 g/L oranında Geofix S3  ile 20-40 ºC’de muamele edilir.

Fiksatörün Sökülmesi:
Geofix S3  ile muamele olmuş mallar tekrar boyanmak istendiğinde,
5 g/L Hidroklorik Asit ile 20 dk  60 °C’ de muamele edilir.

Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.