Görünüm : Kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Alkil aril poliglikol eter
İyonik Karakter : Noniyonik
Özellikleri : Dispers ve egaliz özelliklerden dolayı ,yaygın kullanım alanına sahip bir
ürün olup, anyonik ve katyonik maddelerle  aynı banyoda kullanılabilir.

Yapısı itibariyle oligomer oluşmasını önlediğinden Geosol 11A ile yapılan dispers boyamalarda düzgünlük ve daha iyi haslık değerleri elde edilmesini sağlar.

Bütün carrier tiplerine uyum sağlar.

Redüktif  yıkama prosesinde kullanıldığında  mal üzerindeki fikse olmamış boya taneciklerini disperge ederek tekrar çökmesini önler.

Yün / akrilik boyamalarda iyi bir dispers ve egaliz maddesidir.
Katyonik boyalarla akrilik elyaf boyanmasında boyanın aglomere olarak topaklaşmasını önler, boya kazanı ve aparatlarının temiz kalmasını sağlar.

Boyama oksidasyonunda, banyoya geçen boya taneciklerinin süspansiyon halinde kalmasını sağlayarak, yüksek sürtme haslığı elde edilir.

Apre banyolarında kullanılabilir.

Pişirme banyolarında, banyo içeriğinin askıda kalmasını sağlayarak, mal üzerine çökmesini önler.

Kullanım Şekli : Polyester boyama : % 1-2
Redüktif yıkama : % 2-3 
İndanthern boyama : % 0.5-1 
Akrilik boyama : % 1 
Yün boyamada : % 1-2
Yün/akrilik boyama : % 1-3
Apre ve pişirme banyoları : % 1 
Depolama :

Depolama ömrü orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda, 120’lık kg varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.