Görünüm : Koyu renkli, kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Özel yağ ve emülgatörler karışımı 
İyonik Karakter : Anyonik – Nonyonik
Özellikleri : Polyester, polyester/yün, polyester/pamuk ve polyester/viskon karışımlarının boyanmasında disperge ve egaliz maddesi olarak kullanılır. Ayrıca yıkama özelliği de iyidir. Carrier ile uyumlu çalışır.
            
Dispers boyanın kumaşa düzgün bir biçimde çekiminde kolaylık sağlar.
Elyaf farklarından ileri gelen afinite farklılıklarını, boyuna ve enine olan kırık izlerini elimine eder.
            
Kumaş tuşesi üzeninde yumuşaklık sağlar.
    
Yüksek sıcaklıkta oluşan kat izleri Geosol H3 Conz kullanıldığı takdirde oluşmaz.
            
Reaktif yıkama sonunda gerçek tonunu  ve maksimum haslığın elde edilmesi için boyama sonunda, fikse olmamış boyar maddenin ve alkali atıklarının yıkanarak uzaklaştırılması şarttır. Her ne kadar hidroliz ürünlerinin elyaf afinitesi az, çözünürlüğü oldukça fazla ise de bunların tam olarak uzaklaştırılabilmesi için çok iyi bir yıkama gerekir. Bu nedenle yıkama ve kiri askıda tutma özellikleri mükemmel olan Geosol H3 Conz  kullanılır.
             
Hidroliz olan boyanın tümünü yıkama banyosuna alır; dispersan özelliğinden dolayı boya taneciklerinin ve kirlerin kumaş üzerine tekrar çökmesini önler.
Kullanım Şekli : Yıkama özelliği için;                                
Rengin açık veya koyu olması göz önünde bulundurularak    
Açık renklerde               0,1-0,25   g/L  
Koyu  renklerde           0,25-0,5   g/L
kaynama sıcaklığında çalışıldığında mükemmel sonuç alınır.

Egalize özelliği için;    
Kullanım oranı kumaş ağırlığına, elyaf cinsine ve kumaşın kırık yapma     özelliğine göre değişse de genellikle 0,5-1 g/L tüm pratik uygulamalar     sonucunda kabul görmüş tavsiye edilen miktardır.   

Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde