Görünüm : Sarımsı sıvı
Kimyasal Yapı : Alkilpoligilikol eter ve organik indirgenler kombinasyonu
İyonik Karakter : Anyonik – Nonyonik
Özellikleri : Polyester boyalı ve dispers baskılı kumaşlarda Hidrosülfit muadili olarak
kullanılır.

Polyester boyalı ve dispers baskılı kumaşlarda yıkama maddesi  olarak kullanılır.Fikse olmamış dispers boyaları her sıcaklıkta yüksek dispers özelliği gösterir.

Özellikle 70°C nin üzerinde alkali ortamda yüksek indirgen özelliği vardır.

Renk sökümlerinde hidrosülfit kadar etkinlik göstermez.

Su ile rahatlıkla her oranda karışır.

Köpüğü kontrollüdür.

Makine temizliğinde de kullanılır.

Dozajlamaya uygundur

Kullanım Şekli : PES boya sonu redüktif yıkama:
Geosol DW-10 : 1-3 g/l
NaOH, 48Be  : 2-4 g/l
Tercihan 80°C de 15-20 dakika muamele edilip 40-50°C ye
Soğutulur ve nötralizasyona geçilir

PES baskı sonu redüktif yıkama:
Soğuk durulamalardan sonra tercihan 80°C de
Geosol DW-10: 2-5 g/l
NaoH, 48 Be: 2-5 g/l
80°C den soğutarak durulanır Asetik asitle pH  Ayarlanır

PES Kontinu redüktif yıkama:
Soğuk durulamalardan sonra tercihan 80°C de
Geosol DW-10: 3-6 g/l
NaoH, 48 Be: 3-4 g/l
Ardından Soğuk Durulama

Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır. 15-30°C ler arasında korunması tavsiye edilir.

Ambalaj : 60 kg’lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.