Görünüm : Sarı, az kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Alkil amin etoksilat karışımı
İyonik Karakter : Anyonik
Özellikleri : PA’ in asit boyarmaddelerle boyanmasında kullanılan egalize maddesi.

Soğuk suda çözülebilir.

Bütün HT boyama proseslerinde kullanıma uygundur.

Boyar maddeye ve kumaşa afinitesi vardır.

Islatma özelliği iyidir.

Disperge etme özelliği iyidir.

Egalize ve migrasyon özelliği mükemmeldir.

Afinite farklılığından kaynaklanan çizgi oluşumunu minimize eder.

Kullanım Şekli : Geosol NEG, banyoya boyarmaddeden önce ilave edilerek, materyalin 40C’de biraz işleme tabi tutulması önerilir.

Asit Boyalarla :  X  %   Asit boya

Sodyum sülfat

1-3 %  Geosol NEG

2  g/L Asit donör

Depolama : Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.
Ambalaj : 60 kg’lık bidonlarda ve 120 kg’lık varillerde veya 1 tonluk koyteynerlerde