Görünüm : Sarı, az kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Özel yıkama maddelerinin sinerjik kombinasyonu
İyonik Karakter : Anyonik – Nonyonik
Özellikleri : Reaktif yıkama sonunda gerçek tonun ve maksimum haslığın elde edilmesi için boyama sonunda, fikse olmamış boyar maddenin ve alkali atıklarının yıkanarak uzaklaştırılması şarttır. Her ne kadar hidroliz ürünlerinin elyaf afinitesi az, çözünürlüğü oldukça fazla ise de bunların tam olarak uzaklaştırılabilmesi için çok iyi bir yıkama gerekir. Bu nedenle yıkama ve kiri askıda tutma özellikleri mükemmel olan   Geosol RS kullanılır.

Hidroliz olan boyanın tümünü yıkama banyosuna alır; dispersan     özelliğinden  dolayı boya taneciklerinin ve kirlerin kumaş üzerine tekrar çökmesini önler.

Kullanım Şekli : Rengin açık veya koyu olması göz önünde bulundurularak

Açık renklerde     :  0,5  – 0,75 g/L
Koyu renklerde  :  0,75 – 1,5    g/L

kaynama sıcaklığında çalışıldığında mükemmel sonuç alınır.

Depolama :

Orijinal  ambalajında  ve  oda  sıcaklığında  depolama  ömrü  1  yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.