Görünüm : Sarı, şeffaf, kıvamlı sıvı
Kimyasal Yapı : Denim dispergatörü ve özel maddeler kombinasyonu
İyonik Karakter : Anyonik / Nonyonik
Özellikleri : Denim kumaşların taş yıkamasında geri boyamayı önlemek ve yıkama efektini arttırmak amacıyla kullanılabilen bir dispergatördür.

Taş yıkama banyosunda selülaz enzimleriyle kullanıldığında kumaştan suya geçen boya ve yardımcı maddeleri askıda tutarak uzaklaştırır.

Özellikle boyaması yüksek pH’ ta yapılmış denim kumaşların geri boyamasını önler.

Kullanım Şekli : Banyoya göre 0,5 – 1 g/L verilebilir.
Depolama :

Orjinal ambalajında ve oda sıcaklığında depolama ömrü 1 yıldır.

Ambalaj : 60 kg’ lık plastik bidonlarda, 120 kg’ lık varillerde veya 1 tonluk konteynerlerde.